Archive | August, 2010

Mendidik ‘HATI NEGARA’ dengan Tazkirah, Zikir dan Mujahadah

23 Aug

“Bahawasanya di dalam jasad anak Adam ada seketul daging. Apabila baik daging itu, baiklah seluruh anggotanya. Sebaliknya, jika jahat daging itu, jahatlah seluruh anggotanya. Ketahuilah daging itu ialah hati.” (riwayat Al-Bukhari)

Para Ulama Tasawwuf menjadikan hadis di atas sebagai pedoman dalam pembinaan akhlak insan yang baik, dengan menekankan proses pembinaan hati sebagai asas utama. Dalam membentuk hati yang baik, mereka menekankan tiga aspek iaitu ‘Tazkirah, Zikir dan Mujahadah’. Namun dalam penyempurnaan kebaikan seorang insan di sisi Allah, mereka tiada boleh sekadar mementingkan kesucian qalbinya semata-mata, malah mereka perlu melangkah ke arah pembinaan hubungan yang baik dengan sesama insan.

Risalah Rasulullah sallaLlahu ‘alaihi wassalam menekankan dua aspek iaitu hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Risalah Islam menyempurnakan risalah yang dibawa para Nabi a.s sebelumnya.

Bersabda Nabi sallaLlahu ‘alaihi wassalam : “Perumpamaanku, bila dibandingkan dengan Nabi-Nabi yang terdahulu adalah ibarat mendirikan sebuah bangunan, diselesaikan dan dihiasinya kecuali satu bahagian yang belum dipasang. Maka masuklah orang banyak ke dalamnya dan semua takjub melihatnya tetapi mereka berkata, ‘kalaulah tidak ketinggalan memasang bahagian yang kosong ini, alangkah sempurnanya bangunan ini’.” Rasulullah sallaLlahu ‘alaihi wassalam menyatakan bahawa, “maka aku mengisi bahagian yang kosong itu, aku datang dan menutup generasi para Nabi a.s.” (riwayat Bukhari)

Membiarkan ruang kosong pada satu bahagian bangunan walaupun kelihatan indah sekalipun, akan menyebabkan ketidakstabilan pada bangunan tersebut. Maka risalah Islam bukan semata-mata menekankan aspek perhubungan insan dengan Allah tetapi menyempurnakan perhubungan tersebut dengan membina perhubungan dengan sesama insan.

Maka untuk mewujudkan kestabilan masyarakat, mereka perlu dipimpin oleh pemerintah yang adil agar lahirnya keseimbangan dan keharmonian. Nilai masyarakat akan runtuh jika mereka dipimpin oleh pemerintah yang tiada mengambil Islam sebagai dasar yang menghubungkan manusia dengan Allah dan menghubungkan manusia dengan manusia, di atas peraturan-peraturan yang ditetapkan Allah.

Dasar Islam akan memberi kerahmatan kepada semua rakyat pelbagai kaum sama ada Muslim atau non-Muslim. Hak rakyat yang dididik dalam Islam adalah memberi kebebasan bersuara dalam menegur dan menasihati pemerintah demi menuntut keadilan dan memastikan hak mereka terjamin.

Islam menghormati kebebasan bersuara dalam menegur kepincangan pemerintah. Islam mendukung demokrasi terpimpin, bukannya demokrasi Barat yang meletakkan kuasa rakyat penentu segalanya. Bahkan, Islam sudah memiliki prinsip-prinsip yang jelas berdasarkan wahyu Allah dalam memimpin manusia tanpa boleh diubah lagi. Demokrasi hanya diperlukan dalam bentuk perlaksanaan prinsip, ia bukannya untuk mengubah prinsip wahyu. Islam menghormati demokrasi tetapi Islam bukan demokrasi, Islam adalah Islam dengan ruh kebebasan tersendiri yang dipimpin oleh wahyu.

Di Malaysia, walaupun sistem demokrasi tidak sepenuhnya hidup dalam memberi hak kebebasan dan keadilan, namun umat Islam wajib memanfaatkan ruang yang ada dalam menunaikan hak sesama insana demi membina pemerintah yang benar-benar dapat membela nasib mereka.

Dalam konteks sistem demokrasi, HATI yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah rakyat dan anggota badan adalah pemerintah. Ini kerana kuasa rakyat boleh menentukan kebaikan dan keburukkan sesebuah pemerintahan. Justeru itu, ‘Hati Negara’ ini perlu dibangunkan juga dengan tiga aspek tersebut iaitu tazkirah, zikir dan mujahadah.

Tazkirah ialah rakyat wajib diberi faham politik, zikir ialah mendidik rakyat memahami tanggungjawab mereka dengan Allah dalam amal ma’ruf dan nahi mungkar, mujahadah ialah mengajak rakyat berani melakukan perubahan serta sanggup berkorban demi kebaikan ummah.


Pemimpin yang tiada takwa dan menjadikan Islam sebagai dasar, akan membina persekitaran masyarakat dengan budaya yang tidak baik. Maka jika hari ini kita dan anak-anak kita selamat daripada kerosakan akhlak, belum tentu lagi anak cucu kita akan datang selamat dari kerosakan budaya yang sedang merebak bagaikan barah.

Ramai para ulama dan pendakwah bertungkus lumus mendidik manusia kepada Allah, namun ia tak akan mampu sepenuhnya mengubah masyarakat ini jika tiada dibantu oleh pemerintah. Dengan kuasa yang ada pada pemerintah, mereka perlu sepenuhnya menyekat perkara-perkara yang boleh merosakkan jiwa dan akhlak masyarakat.

Namun apa yang dibimbangkan, bukan sahaja mereka tiada membantu usaha-usaha dakwah, tetapi menghancurkan usaha dakwah tersebut dengan program-program yang merosakkan.

Rakyat sebagai ‘Hati Negara’ dalam sistem demokrasi perlu disedari semua pihak bahawa di tangan mereka boleh menentukan kebaikan atau kerosakan masa depan sesebuah negara dan generasi akan datang. Undi mereka wajib berhubung dengan sifat kehambaan kepada Allah dan sebagai umat Rasulullah sallaLlahu alaihi wassalam. Maka nasihat para ulama yang benar amat diperlukan agar undi yang diberikan benar-benar dalam rangka ibadah demi membangunkan pemerintah dan ummah yang diredhai oleh Allah.

Dalam kewajiban kita mentarbiyah hati sendiri, kita tidak boleh mengabaikan kewajiban mentarbiyah ‘Hati Negara’ ini agar menjadi baik. Apabila baik ‘Hati Negara’ (rakyat), maka akan lahirlah anggota (pemerintah) yang baik, pemerintah yang baik akan melahirkan persekitaran masyarakat yang baik, yang akhirnya membawa kestabilan kepada negara. Marilah kita menjadi hamba yang baik dengan Allah dan hamba yang baik dalam memberi kebaikan kepada sesama insan dan negara.

Allah akan tidak mengubah nasib satu kaum jika kaum tersebut tidak sanggup mengubah diri mereka terlebih dahulu.

Firman Allah :

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum melainkan mereka sendiri yang mengubahnya.” (Ar-Ra’ad: 11)

Sumber : http://kuliahaddeen.blogspot.com/

Advertisements