Tag Archives: tarbiyah

DA’I DAN MURABBI : Jagalah Niatmu…..

28 May

Da’i dan murabbi adalah manusia yang berperanan mendidik manusia lain kepada kebaikan dunia dan akhirat. Mereka menjadi contoh kepada anak buahnya baik dalam ucapan, perbuatan dan perlakuan mereka. Oleh itu, mereka hendaklah sentiasa bersedia melihat diri mereka untuk dibersihkan, zahir dan batin, supaya usaha mereka yang mulia itu mendapat keberkatan dan menghasilkan natijah yang baik.

Peristiwa Khalid Ibn Walid

Dalam peperangan Yarmuk Khalid Ibn Walid berkata:

“Ini adalah hari dari hari-hari Allah. Tidak sepatutnya pada hari ini ada kebanggaan dan kezaliman. Bersihkanlah jiwa kamu kepada Allah. Tumpukanlah semua kerja kamu kepada Allah kerana ia akan menentukan masa depan kamu.”

Khalid telah berijtihad, selepas menghadapi Rom yang besar, orang mukmin perlu disatukan di bawah satu pimpinan dan arahan. Yang mana sebelum ini didapati tentera-tentera Islam dipimpin oleh beberapa ‘commander’. Pada usaha inilah beliau menyeru untuk membersihkan niat kepada Allah.

Da’i Tidak Boleh Diruntun Fitnah

Jika betul niat dan usaha kita maka In Sya Allah kita akan Berjaya. Oleh itu seorang da’i tidak boleh diruntun fitnah seperti bangga diri dan melihat diri lebih baik dari saudara-saudara yang lain dalam amalan. Tidak patut bagi seorang da’i untuk melakukan fitnah, menzalimi dan bermusuhan antara satu dengan lain. Sesiapa yang ingin mendapatkan hakikat kebenaran dan pengajaran, hendaklah ia membersihkan niatnya. Pada masa yang sama hendaklah ia membersihkan kefahaman dan amalannya.

Sekiranya ada dikalangan saf da’i yang niatnya tidak bersih maka hendaklah ia bersegera membersihkannya.

Pesanan Hasan Al Banna

Hasan Al Banna pernah berpesan yang mafhumnya, sesungguhnya para sahabat Rasulullah SAW telah berjaya membersihkan aqidah mereka.Usaha mereka lahir dari aqidah yang betul. Apabila dilihat, mereka itulah fikrah dan fikrah itulah mereka. Jika kamu mahu yang demikian maka berfikirlah bersungguh-sungguh. Kalau ada dikalangan kamu jiwa yang sakit, maka ubatilah. Orang ini akan menyekat nikmat dan taufik Allah kepada Jemaah.

Tersekatnya rahmat Allah merupakan gangguan pada jemaah. Gangguan ini boleh menghilangkan ‘hakikat jemaah’ yang sebenarnya.

Pesanan Ibn Qayyim

Ibn Qayyim berpesan bahawa didalam jemaah perlu ada ‘qalban wahidan’ (kesatuan hati).

Dalam hal ini kita perlu melihat kepada maslahat jamaah keseluruhannya. Firman Allah Yang bermaksud :

“Dan ( Dialah ALLAH) yang mempersatukan hati mereka. Walaupun kamu membelanjakan semua(kekayaan) yang ada dibumi, nescaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka, akan tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka.” (Al-Anfal :63)

Demi Kejayaan, Saf Da’i Perlu Bersih

Jika terdapat hati yang sakit dalam saf jamaah maka da’i yang lain akan turut terganggu. Jamaah berkemungkinan akan rosak atau tergendala perjalanannya.

Kejayaan dalam sesuatu projek, seandainya tidak dijaga hal ini, tidak akan dapat dimanfaatkan untuk kemajuan Islam dan jamaah bahkan akan membawa kepada keretakan. Ini adalah sunnah. Oleh itu demi kebaikan Islam, sekiranya Da’i tersebut tidak dapat juga membersihkan dirinya, maka jemaah perlu dibersihkan darinya daripada berada dalam saf da’i yang hakiki.

Pesanan Abdul Qadir Jailani

Beliau berpesan:

“Ya ghulam, walaupun engkau pintar tetapi jika tanpa amal qalb, tidak akan membawa engkau maju selangkah pun dalam perjalanan. Perjalanan ini adalah perjalanan hati. Yang kita bimbang ialah panjang lidah semata-mata.

Pesanan Abdul Wahab ‘Uzam.

Beliau berpesan :

“Kalau kita perhatikan orang petah bercakap semata-mata(tanpa amal) maka semuanya bermuka jernih belaka. Tetapi kalau kita perhatikan hatinya maka tak ubah seperti bunga yang layu tidak berbau.

Pesanan Hasan Al Basri

Beliau berpesan:

“Kita dapat menilai manusia dengan amalan mereka. Ini kerana Allah tidak merestui percakapan tanpa dalil(yakni dalil dari sudut amal)”

Fiman Allah SWT :

“Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian disisi Allah bahawa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.” ( As Shof :2-3)

Janganlah Terdapat Riya’ Dalam Jamaah

Adalah sangat tidak dikehendaki terdapatnya riya’ dalam jamaah. Dalam ‘amal Islami’, Untuk menyelamatkan dari riya’, maka jamaaah hendaklah berteraskan aqidah. Sorang sahabat, Syaddat bin Aus, telah diminta nasihat oleh para sahabat semasa beliau hendak mati, maka beliau berkata:

“Yang paling aku takuti dikalangan kamu ialah riya’ dan syahwatul kahfi (keinginan yang tersembunyi)”

Seorang Tabi’in bernama Tholahah, dalam persoalan riya’ dan syahwatul kahfi, telah berkata didalam doanya yang bermaksud :

“Ya Allah! Ampunilah aku dari sam’ah(berbuat sesuatu yang lain) dan ampunilah aku dari riya’.”

Mulakanlah Dakwah darimedan yang putih bersih. Teruskanlah kebersihannya dan janganlah ia rosak diseparuh perjalanan.

 

Advertisements

MANHAJ TARBIAH

27 May

Tarbiah atau pendidikan bertolak daripada titik pemikiran dan peradaban sesuatu bangsa, berkisar pada bagaimana manusia melihat dan menilai kehidupan ini. Lalu ianya dicurahkan secara berperingkat- peringkat agar ia dapat diterima oleh individu atau perkumpulan yang lain sama ada dalam masyarakat itu sendiri atau kelompok yang luar.

Bagi dunia barat, ‘pendidikan boleh diandaikan sebagai proses penyebaran nilai-nilai dan himpunan ilmu pengetahuan dalam sesuatu masyarakat’. . pendidikan telah memandu pemikiran manusia untuk mengenali budaya, membentuk tingkah laku mereka untuk menuju usia matang dan mengarahkan mereka menuju kepada peranan yang akan dimainkannya dalam masyarakat.

Secara ringkasnya, mana-mana masyarakat sekali pun memerlukan pendidikan sebagai satu proses pembinaan serta penerapan nilai-nilai untuk menjamin survival ideologi yang diterima pakai dalam masyarakat tersebut. Bagi masyarakat yang menganut fahaman komunisme atau sekularisme sebagai contoh, yang mana mereka percaya dan mendokong ideologi-ideologi itu pasti akan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam pendidikan terhadap generasi mudanya. Begitulah juga bagi ideologi-ideologi lain yang berkembang dalam masyarakat dunia semenjak dahulu sehingga kini, sekiranya kita melihat sejarah perkembangan tamadun manusia.

Bagi manusia yang terpengaruh dengan keduniaan dan materialisme, pendidikan bagi mereka hanyalah terhad untuk memenuhi keperluan dan tuntutan tersebut. Akan tetapi bagi Islam matlamat pendidikan atau tarbiah jauh lebih luas untuk mendapat kesejahteraan di dunia dan akhirat. Demikianlah halnya dengan masyarakat Islam, apabila peradaban yang meliputi kehidupan dan mempengaruhi pemikiran mereka berpaksikan keimanan kepada ALLAH  dan peranan dirinya sebagai hamba kepada Penciptanya serta hubungkaitnya dengan kejadian alam ini, maka masyarakat Islam tersebut pasti akan memastikan iman itu terus subur dalam masyarakatnya generasi demi generasi melalui lapangan pendidikan atau tarbiah. Namun begitu, tarbiah juga menjadi suatu keperluan yang mendesak terutamanya apabila berlaku kerosakan serta terhapusnya nilai-nilai keagamaan dan moral dalam masyarakat.

Dalam pembentangan kertas kerja ini, kita akan membincangkan secara ringkas berkenaan tarbiah dari perspektif Islam atau Tarbiah Islamiah; iaitu pendidikan mengikut nilai-nilai Islam. Oleh kerana skop perbincangan ini terlalu luas, kita hanya akan menumpukan kepada pengenalan tarbiah bagi melahirkan golongan solihin sebagai kesinambungan dari tajuk yang lalu iaitu manhaj dakwah yang berperanan mewujudkan golongan mukminin. Kita telah pun menyebutkan tentang ikatan iman dan amal menjadi syarat mendapat kemenangan di dunia dan akhirat berdasarkan ayat-ayat al-Quran al-Karim.

Ta’arif Tarbiah

Perkataan tarbiah dalam bahasa Melayu bermakna: pendidikan, pengasuhan . ‘Tarbiah’ diambil daripada bahasa Arab (تربية) berasal daripada kalimah (رَبَّى):

رَبَّى يُرَبِّي تَرْبِيَةً مُرَبٍّ (المُرَبِّي) مُرَبًّي
رَبَّى الأب ابنه : هذّبه ونمى قوّاه الجسمية والعقلية والخلقية
Seorang ayah mentarbiah anak lelakinya (bermaksud): mendidik dan menambahkan kekuatannya jasmani, akal dan akhlak.

Sesungguhnya mafhum tarbiah (dalam bahasa Arab) berasal daripada fi’il mu’tad (فعل معتد), bermakna ia memerlukan fa’il (فاعل) dan maf’ul (مفعول). Kedua-duanya berada dalam hubungan yang tertentu iaitu pertambahan (التنمية) dan pengasuhan (التنشئة). Seorang pendidik itu (المُرَبِّي) dan orang yang dididik (المربَّى) kedua-dua sama-sama berkongsi suka duka dan perkara-perkara tertentu.

Di antara kefahaman tarbiah dari segi istilah ialah:

1. Sesungguhnya tarbiah itu adalah bersifat praktikal yang berkembang di mana insan membesar melaluinya semenjak kanak-kanak sehingga ia matang dalam keadaan dia terbentuk bersama matlamat persekitaran dan masyarakat.

2. Bahawa tarbiah itu adalah bersifat praktikal yang mempunyai tujuan-tujuan dan matlamat-matlamatny a, ia mengutamakan akal insan, kewujudannya, rohaninya, jasmaninya, nilainya, halatujunya dan segala kemahiran serta pemikiran yang terdapat pada dirinya.

3. Bahawa tarbiah itu memerlukan perancangan yang berperingkat yang mana berjalan di dalamnya kerja-io0lkerja pendidikan dan pengajaran menurut tertib yang tersusun serta secara langsung, ia berubah dari masa ke semasa dan peringkat demi peringkat bersama perkembangan seorang remaja.

Walau bagaimanapun, dalam sirah nabawiyyah kita mengetahui bahawa Rasulullah SAW menjalankan madrasah tarbiah baginda di kalangan para sahabat r.a.hum dan proses tarbiah ini berjalan tanpa mengira usia mereka. Dalam tarbiah Islamiah, seseorang individu itu akan terus merasai pendidikan sehingga ke akhir hayat.

Asas-asas Tarbiah Islamiah

Apabila seseorang insan itu telah menerima Islam dan beriman kepada ALLAH, maka dia perlu menyedari tugasnya sebagai hamba ALLAH dan tujuan dia diciptakan. Firman ALLAH SWT:
(Maksudnya) “Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan diri kepada-Ku.” (az-Zariyat: 56)

Maka asas dalam tarbiah Islamiah adalah ketundukan dan kepatuhan seseorang hamba kepada Tuhannya yang dengan itu dia akan berusaha mendapatkan keredaan ALLAH dengan mengerjakan ibadat kepadaNya dan menjaga hubungan sesama makhluk-makhluk ALLAH.

Manhaj Tarbiah Mengikut Al-Quran

Apabila kita menyedari bahawa kerosakan yang berlaku dalam masyarakat Islam pada hari ini menyerupai ciri-ciri jahiliah yang terdahulu pada sebahagian bentuk-bentuknya, maka kaedah dan jalan untuk memperbaiki atau melakukan islah dalam masyarakat tersebut hendaklah melalui cara yang digunakan oleh Rasulullah SAW sebagaimana yang dinyatakan di dalam al-Quran.

Sebelum kebangkitan Nabi Muhammad SAW, Nabi Ibrahim AS telah berdoa kepada ALLAH SWT agar diutuskan kepada seorang Rasul kepada umat ini. Firman ALLAH SWT: (Maksudnya) “Wahai! TUHAN kami, utuslah untuk mereka sesorang Rasul dari kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau, dan mengajarkan kepada mereka Al Kitab (Al Quran) dan Al-Hikmah (As-Sunnah) serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana.” (Al-Baqarah: 129)

Melalui ayat di atas, Nabi Ibrahim AS berdoa kepada ALLAH agar Rasul yang akan diutuskan itu akan:
1. Membacakan kepada kaumnya ayat-ayat ALLAH.
2. Mengajarkan kepada mereka al-Kitab (al-Quran) dan al-Hikmah (as-Sunnah).
3. Mensucikan mereka.

Bagaimanapun ALLAH SWT memberikan jawapan kepada doa tersebut dengan firmanNya: (Maksudnya) “Samalah seperti (nikmat) Kami mengutuskan kepada kamu seorang Rasul dari kalangan kamu (iaitu Muhammad), yang membacakan ayat-ayat Kami kepada kamu, dan memsucikan kamu (dari amalan syirik dan maksiat), dan yang mengajarkan kamu kandungan Kitab (al-Quran) serta Hikmat kebijaksanaan, dan mengajarkan kamu apa yang belum kamu ketahui.” (al-Baqarah: 151)

(Maksudnya) “Dia-lah yang mengutuskan kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul dari kalangan mereka, yang membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan mereka Kitab dan hikmah (As Sunnah). Dan Sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata” (al-Jum’ah: 2)

Melalui ayat-ayat di atas, ALLAH menyatakan susunan yang perlu diikuti oleh Rasul yang diutuskan:
1. Membacakan kepada kaumnya ayat-ayat ALLAH.
2. Mensucikan mereka.
3. Mengajarkan kepada mereka al-Kitab (al-Quran) dan al-Hikmah (as-Sunnah).

Sebagai mengikut susunan tersebut, keutamaan perlu diberikan kepada peringkat yang pertama di atas iaitu membacakan kepada ayat-ayat ALLAH; menjelaskan kepada mereka tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan ALLAH sehingga mereka beriman. Ini merupakan peringkat pertama yang perlu dilalui dalam proses tarbiah dan ianya telah pun kita sentuh dalam bahagian pertama iaitu dalam manhaj dakwah.

Firman ALLAH SWT: (Maksudnya) “Sesungguhnya ALLAH telah mengurniakan (rahmatNya) kepada orang-orang yang beriman, setelah Ia mengutuskan dalam kalangan mereka seorang Rasul dari bangsa mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat ALLAH (kandungan Al-Quran yang membuktikan keesaan ALLAH dan kekuasaanNya) , dan membersihkan mereka (dari iktiqad yang sesat), serta mengajar mereka Kitab ALLAH (Al-Quran) dan Hikmah (pengetahuan yang mendalam mengenai hukum-hukum Syariat). Dan sesungguhnya mereka sebelum (kedatangan Nabi Muhammad) itu adalah dalam kesesatan yang nyata.” (Ali ‘Imran: 164)

Firman ALLAH SWT: (Maksudnya) “Dan tiadalah Kami mengutus engkau, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.” (AL-Anbiya’: 107)

ALLAH mengutuskan Rasul-Nya daripada kalangan kaum itu sendiri dengan itu ia mengetahui suasana dan keperluan untuk menjalankan seruan risalah dan melakukan tarbiah kepada kaumnya. Bagi menghadapi keperluan kaum dan bangsa yang berlainan, asas bagi melakukan islah dan mentarbiah umat ini perlulah mengikut garis panduan yang ditetapkan di dalam ayat-ayat al-Quran di atas. Rasulullah SAW diutuskan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam dan sebagai rasul yang terakhir bagi umat manusia. Maka manhaj yang digunakan oleh Rasulullah SAW adalah contoh tunggal untuk diikuti oleh seluruh umat yang mengikut seruan baginda dalam melakukan islah setelah umat tersebut berada dalam kesesatan dan kerosakan. ALLAH SWT menyatakan peringkat-peringkat tersebut secara tersusun.

Setelah kita meyakinkan manusia untuk beriman kepada ALLAH maka peringkat seterusnya ialah mendahulukan (تزكية) penyucian sebelum mengajarkan al-Kitab (al-Quran) dan al-Hikmah (as-Sunnah) kerana kedua-dua sumber tersebut adalah suci dan tidak dapat diterima oleh seseorang hamba itu melainkan apabila hati dan iktikadnya suci

Pemimpin Rumahtangga:Ganjaran 70 Tahun Pahala

3 May

Perkahwinan yang bahagia dan aman damai adalah cita-cita dan  idaman setiap pasangan. Untuk mencapai kebahagiaan, setiap pasangan perlulah mengikut jalan-jalan yang telah pun ditunjukkan oleh Allah dan Rasul. Sekiranya masing-masing dapat menjalankan setiap tanggungjawab yang diamanahkan oleh Allah itu dengan baik dan sempurna, mereka akan berjaya didalam melayari bahtera perkahwinan.

Namun, di antara tanggungjawab-tanggungjawab itu, ada yang berat dan ada yang ringan. Cuma pasangan yang terdidik dengan ajaran Islam akan mudah melaksanakan tanggungjawab yang berat itu.

Ibnu Abbas berkata :

“Berilah pengertian kepada mereka (isteri dan anak-anak) dan pelajaran akhlak yang bagus kepada mereka.”

Menjadi pemimpin kepada keluarganya.

Rasulullah SAW bersabda :

“Setiap kamu adalah pemimpin dan bertanggungjawab ke atas pimpinanya. Seorang imam adalah pemimpin dan bertanggungjawab ke atas rakyatnya. Seorang suami adalah pemimpin dan bertanggungjawab ke atas keluarganya.”

Mengajar ilmu yang wajib( fardhu ain)

Yang dikatakan ilmu fardhu ain adalah :

  • Ilmu Tauhid – MengEsakan Allah Taala, yang dengannya dapat diketahui Dzat dan Sifat-Sifat-Nya.
  • Ilmu Feqah – Mengetahui cara-cara beribadah, halal dan haram, bersuci dan sebagainya.
  • Ilmu Tasauf – Mengenal hal ehwal hati, sifat-sifat mazmumah dan mahmudah, dan sebagainya.


Sekiranya suami tidak mampu mengajar ilmu fardhu ain, hendaklah dia menyuruh isterinya belajar dari guru.

Rasulullah SAW bersabda :

“Kewajipan seorang suami ialah menyediakan makanan, pakaian, tidak boleh memukul mukanya dan tidak boleh memperolok-olokannya dan tidak meninggalkannya kecuali pada tempat tidur (sewaktu isteri menderhaka).”


Menyediakan makan minum, tempat tinggal dan pakaian dari sumber yang halal.

Kata ulama :

“ Sekali suami membeli pakaian yang dapat menggembirakan isterinya dari sumber yang halal, Allah memberi ganjaran pahala kepadanya selama 70 tahun”.

Memberi nafkah zahir dan batin

Memberinya mengikut kadar keperluan masing-masing dengan secukupnya. Sekiranya nafkah ini mencukupi dan sempurna, kedua-dua pasangan akan merasa tenang dan nikmat rumahtangga.

Rasulullah bersabda :

“Sesungguhnya apabila seorang lelaki bersetubuh dengan isterinya, baginya dicatat pahala (kerana persetubuhan itu) seperti pahala anak lelaki yang mati syahid dalam medan peperangan menegakkan agama Allah.”

Memberi nasihat dan teguran

Memberikan nasihat dan teguran jika mereka (isteri dan anak-anak) melakukan maksiat dan kesalahan. Nasihat yang diberikan itu hendaklah dengan hikmah, lemah lembut dan baik.

Allah berfirman :

“Dan mereka sekalian (isteri-isteri) telah mengambil suatu perjanjian yang berat daripada kamu.” (An-Nisa’:20)

“Pergaulilah mereka dengan cara yang baik.: (An-Nisa’: 183)