Archive | July, 2009

Tafakurku…..

3 Jul

nyor

Berfikir tentang matlamat kehidupan

Berfikir tentang kematian

Berfikir tentang kemanakah masa yang telah dilalui

Berfikir tentang kasih sayang Tuhan

Berfikir tentang kasih saying Nabi.


Berfikir tentang kesalahan

Berfikir tentang alam barzakh

Berfikir tentang alam akhirat

Berfikir tentang azab dn nikmat yang dijanjikan.


Berrfikir betapa lemahnya diri

Berfikir tentang ruginya di akhirat nanti

Berfikir tentang berpaling Tuhan dan melihatnya.


Berfikir bahawa dia seorang ayah

Yang wajib membimbing dan menjadi contoh

kepada isteri dan anak-anak.


Berfikir ia adalah seorang isteri

Yang wajib mentaati pada suaminya

Dan memberi kasih saying kepada anak-anak.


Berfikir ia sebagai seorang anak

Yang wajib atasnya memuliakan ibu bapanya.


Berfikir bahawa ia perlu menjauhi harta yang haram

Berfikir bahawa haram atasnya menzalimi manusia


Berfikir……..dan terus berfikir…..

Advertisements

Tafakur Adalah Jalan Pembuka Pintu Ilmu Dan Hidayah

2 Jul

DSC05147small

Berfikir adalah pintu bagi ilmu. Semakin tinggi fikirnya, semakin tinggi Pengkajiannya, semakin tinggi dibukakan ilmu kepadanya. Tiadalah fikir yang paling mulia melainkan berfikir tentang ayat-ayat Allah, berfikir tentang mutiara-mutiara Nabi samaada perkataan atau perbuatannya.

Ayat pertama yang diturunkan adalah ayat yang menyebabkan masyarakat jahiliyah terkejut dari lamunan dan berfikir tentang satu hakikat. Hakikat bahawa adanya Tuhan yang menciptakan diri mereka, dan diciptakan mereka daripada tanah.